Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! Пропонуємо на акційних умовах придбати до 01.05.2018 р. базу даних "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу», і Технічних регламентів Митного союзу" для ІС «Леонорм-інформ» з щомісячним оновленням цієї бази даних на 2018 рік ! Докладніше...

Рос. Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 26 серпня 2005 року N 224

Про затвердження Переліку вихідних еталонів України

 

На виконання статті 9 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", з метою актуалізації Переліку вихідних еталонів України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. N 103, та у зв'язку із затвердженням і введенням до експлуатації державного первинного еталона одиниці прискорення для трьохкомпонентної акселерометрії (ДЕТУ 02-05-05), державного первинного еталона одиниці об'ємної витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-4 до 2,8·10-2 м3/с, масової витрати рідини в діапазоні від 2,8·10-1 до 28 кг/с, об'єму рідини в діапазоні від 0,1 до 3,0 м3 та маси рідини в діапазоні від 100,0 до 3000 кг, що протікає по трубопроводу (ДЕТУ 03-04-04), державного первинного еталона одиниці електролітичної провідності рідин (ДЕТУ 05-02-04), державного первинного еталона одиниці потужності електромагнітних коливань в коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 до 18 ГГц (ДЕТУ 09-06-05) наказую:

1. Затвердити Перелік вихідних еталонів України (далі - Перелік, що додається), які мають найвищі метрологічні властивості серед еталонів відповідних одиниць вимірювань, що є у державі.

2. Національному науковому метрологічному центру, державним науковим метрологічним центрам та територіальним органам Держспоживстандарту України, в яких зберігаються вихідні еталони України, забезпечити їх зберігання та функціонування на належному рівні і до 25 грудня поточного року подати до управління метрології річні звіти про стан та ефективність використання вихідних еталонів України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держспоживстандарту України "Про затвердження переліку вихідних еталонів України" від 28 травня 2004 року N 103.

4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника управління метрології Домницького Р. А.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Дрогомирецького В. В.

 

Голова 

М. Негрич 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держспоживстандарту України
від 26 серпня 2005 р. N 224 


 

ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ЕТАЛОНІВ УКРАЇНИ

 

 

Назва та шифр вихідного еталона України 

Метрологічні характеристики 

Місце зберігання 

діапазон вимірювань 

* похибки вимірювань
(q, S, Sе, D, d,
клас точн.) 

01 ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН 

1.1 Вторинний еталон одиниці довжини в діапазоні 24 - 1000 м
ВЕТУ 01-03-02-98 

24 - 1000 м 

S = 0,1 мм
q = 0,1 мм 

ННЦ
"Інститут
метрології" 

1.2 Вторинний еталон одиниці плоского кута
ВЕТУ 01-22-01-98 

0 - 360° 

S = 0,01"
q = 0,04" 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

1.3 Міра шорсткості з регулярним профілем 1-го розряду 

Ra = 0,89 мкм
Rz = 0,42 мкм
Rmax = 2,58 мкм 

D = ±0,007 мкм
D = ±0,01 мкм
D = ±0,05 мкм 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

02 ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН 

2.1 Комплект еталонних силовимірювальних тензорезисторних датчиків (C18 2MN, C18 1MN, RC3-50t-C3, RC3-22.5t-C3) з вимірювальним підсилювачем MGCplus 

0,1 - 0,5 МН
0,5 - 1,0 МН
1 - 2 МН
0 - 5 мВ/В 

Dв = ±0,006 %
Dв = ±0,008 %
Dв = ±0,018 %
клас 0,0025 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

2.2 Установка безпосереднього навантаження
AW200K 

100 - 2000 Н
(10 - 200 кгс) 

Dв = ±0,005 % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

2.3 Установка навантаження важільна
LTM 2T 

1 - 4 кН
(0,1 - 0,4 тс)

4 - 20 кН
(0,4 - 2,0 тс) 

D = ±0,4 Н
(±0,04 кгс)

Dв = ±0,01 % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

2.4 Установка навантаження важільна
LTM 20T 

10 - 40 кН
(1 - 4 тс)

40 - 200 кН
(4 - 20 тс) 

D = ±4 Н
(±0,4 кгс)

Dв = ±0,01 % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

2.5 Установка для повірки засобів вимірювань швидкості повітряного потоку 

0,1 - 20,0 м/с
0,1 - 5,0 м/с
5,0 - 20,0 м/с 

D = ±(0,05 + 0,02 V)
D = ±(0,25 + 0,02 V) 

ДП
"Донецьк-
стандарт-
метрологія" 

2.6 Установка 1-го розряду для повірки засобів вимірювань прискорення при ударному русі 

10 - 5·105 м/с2 

dв = ±10 % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

2.7 Вторинний еталон одиниць вібропереміщення, віброшвидкості і віброприскорення при коливальному русі твердого тіла
ВЕТУ 02-58-01-98 

2·10-8 - 2·10-3 м
1·10-4 - 1·10-1 м/с
1·10-3 - 5·10-3 м/с2
3·10-1 - 2·104 Гц 

Sе = 5·10-3 - 1,5·10-2 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

2.8 Пурка еталонна 1-го розряду
ПО-1 

1 л 

D = мінус 1,8 г 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

2.9 Установка вищої точності для відтворення одиниці деформації 

-3000 - 3000 млн-1 

Sв = 7·10-4
qв = 9·10-4 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

04 ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ, ВАКУУМНІ ВИМІРЮВАННЯ 

4.1 Вторинний еталон одиниці тиску для різниці тисків
ВЕТУ 04-95-02-98 

100 - 4000 Па 

Sе = 0,1 Па 

ДП
"Донецьк-
стандарт-
метрологія" 

05 ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН 

5.1 Робочий еталон одиниці pH (тетраоксалат калію - хімреактив одноразового використання) 

1 - 14 pH 

D = ±0,003 pH 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

5.2 Генератор вологого газу типу "Родник-2" 

5 - 100 % 

Dв = ±0,5 % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

5.3 Установка для повірки проточних гігрометрів і прецизійний вологомір "Лена" 

5·10-5 - 5·10-2

g = ± (1,5 - 2,5) % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

5.4 Набір капілярних віскозиметрів 1 розряду 

4·10-7 - 1,0·10-1
м2/с 

dв = ±0,2 % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

5.5 Вторинний еталон одиниці густини рідин
ВЕТУ 05-18-01-05 

650 - 2000 кг/м3 

Sе = 0,004 кг/м3
q = 0,002 кг/м3
S = 0,0034 кг/м3 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

5.6 Установка для відтворення та передачі одиниці вологості зерна та продуктів його переробки 

5 - 45 % 

q = 0,03 %
S = 0,015 % 

ДП
"Одеса-
стандарт-
метрологія", НПЦ "Зерноприлад" (м. Одеса) 

08 ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН НА ПОСТІЙНОМУ ТА ЗМІННОМУ СТРУМІ 

8.1 Установка для повірки засобів вимірювань параметрів магнітних полів змінного струму 

1·10-12 - 1·10-1 Тл
40 - 20000 Гц 

Dв = ±0,2 % 

ДП
"Харківстандарт-
метрологія" 

8.2 Комплект термоелектричних перетворювачів змінного струму 1 розряду ПТТЕ, ПТТЭ-1, ТП з шунтом ТПТ-2 

1·10-3 - 10 А
40 - 2·105 Гц 

dв = 5·10-3 - 1,5·10-1

ДП
Укрметртест-
стандарт 

8.3 Калібратор великих опорів та малих струмів 2-го розряду ЕК1-6 

1·10-17 - 1·10-3 А
1·105 - 1·1019 Ом 

dв = ±(0,3 - 25) %
dв = ±(0,1 - 30) % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

8.4 Комплект робочих еталонів одиниці потужності на промисловій і підвищеній частотах
КОС-МКМ5 

-1 Ј cos j Ј`1
0 - 360°
40 - 20000 Гц 

dр = ± 5·10-4
D = ±(1 - 60) кут. хв. 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

8.5 Установка 1-го розряду для повірки вимірювальних трансформаторів струму та масштабних перетворювачів 

0,5 - 0,5·104
____________
1; 5
180°; 50 Гц 

d = ±0,005 %
 
 
D = ±0,3ў 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

09 РАДІОЕЛЕКТРОННІ ВИМІРЮВАННЯ 

9.1 Комплект мір потужності НВЧ пересувних хвилеводних 1 розряду
МВ-7, МВ-11, МВ-16, МВ-23, МВ-35 

1·10-6 - 1·10-2 Вт
5,64 - 37,5 ГГц 

dв = ± (0,6 - 1,0) % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.2 Комплект мір КСХН та повного опору 1 розряду
ЭК-140, ЭК9-145, ЭК9-180 

1,0 - 3,0 од.
Ro = 16 - 150 Ом
0 - 4,0 ГГц 

dв = ± (1 - 2) % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.3 Рефлектометри 1 розряду (направлені відвітлювачі)
РОН-16, РОН-17, РОН-23, РОН-28, РОН-35, РОН-48 

1,005 - 2,0 од.
3,94 - 17,44 ГГц 

dв = ±(0,7 - 1,5) % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.4 Навантаження хвилеводні 1 розряду
ЭО-7, ЭО-13, ЭО-14 

Ксхн = 1,0; 1,5; 2,0
2,59 - 3,94 ГГц;
17,44 - 25,86 ГГц
Ксхн = 1,5; 2,0
25,86 - 37,5 ГГц 

dв = ±(1,0 - 1,5) % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.5 Набір мір добротності 2 розряду
Q-0272-2 

15; 25; 45; 75;
150; 230; 250;
600 од.
5·104 - 3,5·107 Гц 

dв = ± (1,5 - 3) % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.6 Набір мір ємності 3 розряду
Е1-3 

100; 200; 300;
500; 1000 пФ
1·105 - 3·107 Гц 

dв = ±0,1 % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.7 Набір мір опору 2 розряду
Е1-5 

1; 10; 100 Ом;
1; 10 кОм
0; 1·106 Гц 

dв = ±0,1 % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.8 Установки 1 розряду для повірки засобів вимірювань напруженості електричного поля
УВЭП-1, УНЭП-1 

0,1 - 60,0 В/м
0,15 - 30 МГц
0,3 - 10,0 В/м
30 - 1000 МГц 

dв = ± (2,5 - 3,5) %
 
dв = ± (4,5 - 5) % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.9 Установки 1 розряду для повірки засобів вимірювань напруженості магнітного поля
УМП-1, УОМП-1 

0,03 - 0,5 мА/м
0,01 - 30 МГц
1,5 - 15 мА/м
0,005 - 5 МГц 

dв = ±3 %
 
dв = ±2,5 % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.10 Установка для повірки вимірювачів густини потоку
НВЧ-енергії П1-9 

0,02 - 100
мВт/см2
0,3 - 39,65 ГГц 

dв = ±0,5 дБ 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.11 Установки для повірки генераторів шуму НВЧ 

60,3 - 67,0 kTo
0,03 - 37,5 ГГц 

dв = ±(3,5 - 5) % 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

9.12 Комплект робочих еталонів одиниці кута зсуву фаз в діапазоні частот від 0,001 Гц до 150 МГц КОС-ФА1 

0 - 360°
0,001 - 1,5·108 Гц 

Dj = ±(0,01 - 0,15)° роздільна здатність
від 0,001 до 0,01 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

11 ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ 

11.1 Вторинний еталон одиниць спектральних коефіцієнтів пропускання і відбиття видимого випромінювання
ВЕТУ 11-81-01-98 

0 - 100 %
1 - 100 %
400 - 750 нм 

Sе = 0,0003 - 0,001 

ДП
"Дніпро-
стандарт-
метрологія" 

11.2 Вторинний еталон одиниці кута обертання площини поляризації у видимій частині спектра
ВЕТУ 11-50-01-98 

мінус 50 - 50° 

Sе = 0,0015° 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

11.3 Вторинний еталон одиниці редукованих коефіцієнтів направленого пропускання
ВЕТУ 11-156-01-98 

0,01 - 0,99 

Sе = 0,0015 - 0,005 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

11.4 Установка для вимірювань спектральної чутливості приймачів випромінення у видимій і інфрачервоній частині спектра
УСИП 

0,35 - 25 мкм 

Dв = ±2,5 % 

ННЦ
"Інститут метрології" 

11.5 Компаратор - рефрактометр 1-го розряду для передачі одиниці показника заломлення рідких і твердих речовин у видимій частині спектра 

(1,47 - 2,0) nD 

D = ± 2,0·10-5 nD 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

11.6 Поляриметр універсальний фотоелектричний 1-го розряду для вимірювань різниці ходу при подвійному переломленні променя 

0 - 500 нм 

D = ±2 нм 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

11.7 Комплекс робочих еталонів в області вимірювань задньої вершинної рефракції та призматичної дії окулярних лінз та призм 

мінус 30 - 25
дптр
0,5 - 12 срад 

D = ±(0,005 - 0,04)
дптр
D = ±0,02 срад 

ДП
Укрметртест-
стандарт 

11.8 Робочий еталон одиниці світлового потоку безперервного випромінювання 

10 - 3500 лм 

1,9·10-2 - 3,0·10-2 

ДП
"Полтава-
стандарт-
метрологія" 


 

Примітка. * Похибки вимірювань:

S - середнє квадратичне відхилення результату вимірювань;

q - невилучена систематична похибка;

Sе - середнє квадратичне відхилення результату вимірювань при звіренні еталона з державним еталоном;

D - границя допустимої похибки (D - абсолютної, Dв - відносної);

d - границя довірчої похибки (d - абсолютної, dв - відносної).

Клас точності - визначається границями його допустимих основної і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються.

Усі метрологічні характеристики нормуються згідно з чинними нормативними документами.

____________


Назад Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2018, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені